Produkty

Proponujemy Państwu produkty uznanych na rynku producentów obejmujące swym zakresem:

 • armaturę odcinającą i zwrotną na potrzeby wod.-kan.
 • separatory, osadniki, tłumiki przepływu
 • mieszadła dla przemysłu, rolnictwa i gosp. komunalnej
 • pompy suche i zatapialne dla wody, ścieków, osadów i szlamu
 • pompy cyrkulacyjne dla instalacji wewnętrznych
 • systemy napowietrzania i odświeżania (ruszty, strumienice, aeratory)
 • systemy automatyki i monitoringu
 • kompletne przepompownie przydomowe dla użytkowników indywidualnych
 • kompletne przepompownie sieciowe
 • pompy melioracyjne
 • pompy odwadniające do budownictwa
 • pompy dla rolnictwa i przemysłu przetwórczego
 • pompy dla gospodarki morskiej
 • pompy dla przemysłu celulozowo-papierniczego, chemicznego, wydobywczego i hutnictwa
 • pompy dla energetyki
 • zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Czym się zajmujemy?