Oferta

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

 • doradztwo inwestycyjne dotyczące rozwiązań technicznych i technologii oraz przygotowania materiałów przetargowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • wymiarowanie systemów kanalizacji ciśnieniowej (systemy nowe jak i rozbudowywane)
 • weryfikacja projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • projektowanie, dostawy, rozruch urządzeń dla przepompowni:
  • melioracyjnych
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych (ścieki i osady przemysłowe, rolnicze, komunalne)
 • projekty oraz dostawę technologii uzdatniania i poprawy jakości wody w oparciu o procesy membranowe, UV oraz ozonowanie
 • dostawę pomp cyrkulacyjnych dla wewnętrznych instalacji wod.-kan.
 • dostawę, montaż i rozruch urządzeń dla zewnętrznych instalacji wod.-kan. oraz oczyszczalni ścieków
 • dostawę, montaż i rozruch mieszadeł do ścieków i osadów komunalnych, rolniczych
  i przemysłowych
 • projektowanie systemów napowietrzania dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych
 • projektowanie, dostawę i rozruch systemów mieszania i odświeżania dla zbiorników retencyjnych
 • wymiarowanie, dostawę i montaż separatorów tłuszczów i substancji ropopochodnych
 • dostawę, montaż i rozruch systemów monitoringu i sterowania dla wyżej wymienionych urządzeń
  i obiektów

Dla wszystkich dostarczanych przez naszą firmę systemów, urządzeń i technologii zapewniamy obsługę posprzedażną i serwis.

Czym się zajmujemy?